Şirketlere hükümetlerden daha fazla güveniliyor

Arjantin hem ekonomik, hem sosyal hem de politik açıdan zor bir dönemden geçiyor ve ortaya çıkan acil sorunlarla yüzleşmek için farklı sektörlerin (politikacılar, şirketler ve sivil toplum) ortak çalışmasını gerektiriyor. Bu bağlamda bu notta şirketlerin rolüne değinmek istiyorum.

Kişilerarası güvensizliğin yüksek olduğu bir toplumda ve kurumlarda şirketler açısından vurgulanması gereken olumlu bir gerçek var ki o da güven düzeylerinin artmış olmasıdır.

Arjantin için en son Latinobarometro 2023 verilerini alırsak, 2018’de Arjantin’deki ulusal şirketlere güvenenlerin oranı %45 iken bugün bu rakamın %52’ye çıktığını görüyoruz. Uluslararası şirketlerde güven daha düşük ancak aynı dönemde yüzde 23’ten yüzde 34’e, Bankalarda ise yüzde 38’den yüzde 42’ye çıkıyor. Öte yandan, şu anda yalnızca yüzde 17’si siyasi partilere, yüzde 24’ü ise Kongre, Yargı ve sendikalara güveniyor.

Ülkemizin de dahil olduğu Edelman 2023 Küresel Güven Barometresi araştırması ise Arjantin’de hükümetin şirketlere göre daha az güvenilir olduğunu gösteriyor (sırasıyla %20’ye karşı %52). Bölgedeki tüm ülkeleri kapsayan Latinobarometro verileri, hükümetlere ortalama güvenin %29, ulusal şirketlerde %51, uluslararası şirketlerde ise %39 olduğu Latin Amerika’da bu durumu doğruluyor.

Günümüzde şirketlerin toplumdaki misyonu, basit ekonomik fayda arayışının ötesine geçmektedir. Toplum onlardan genel refaha katkıda bulunmalarını ve değişimin olumlu aktörleri olmalarını bekliyor.

Bu, diğer hedeflerin yanı sıra ekonomik ve istihdam değeri yaratmayı, etik iş uygulamalarını, şeffaflığı, kaliteye bağlılığı, yenilikçiliği ve gelişmeyi, insan haklarına saygıyı, çevresel sürdürülebilirliği ve kurumsal sosyal sorumluluğu içerir.

Bu son noktayla ilgili olarak, WIN ve Voices tarafından 34 ülkedeki nüfusun iş dünyası veya kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) hakkındaki görüş ve inançlarını araştıran en son küresel anket açıklayıcıdır. Temel sonuçlar arasında dünya çapındaki vatandaşların yarısının bu kavramı duyduğu ve konuya ilişkin bilgi düzeyinde artış tespit edildiği göze çarpıyor.

%51’i şirketlerin etik davranışlara gösterdiği özen ve işletmelerinin çevre, toplum ve insanlar (vatandaşlar, müşteriler, çalışanlar) üzerindeki etkisi olarak anlaşılan KSS’yi duymuştur. Şirketlerin topluma ve çevreye karşı sorumlulukları kamu gündeminin önemli bir parçası haline geliyor ve bu da dünya çapında vatandaşlar arasında KSS konusunda daha fazla farkındalık oluşmasına yol açıyor.

Araştırmanın gerçekleştirildiği 34 ülke arasında Arjantin, KSS konusundaki bilgi düzeyi açısından 24. sırada yer alıyor. Ülkemizde ankete katılanların %47’si, küresel düzeyde açıklananlara (%51) karşılık duyduklarını belirtiyor. Ancak 2022’de küresel ortalamanın sekiz puan altında olduğumuz için aradaki fark daraldı.

Latin Amerika’da vatandaşlarının KSS hakkında en çok bilgi sahibi olduğu ülke Meksika’dır ve bahsi geçenlerin %59’u konu hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia etmektedir. Bunu Peru (%53), Paraguay (%51) ve Brezilya (%49) takip ediyor. Daha sonra Arjantin (%47 ile daha önce bahsedilen) ve Şili’nin altında %44 ile yer alıyor. Ekvador ise KSS kavramından haberdar olan katılımcıların yüzdesinin en düşük olduğu bölge ülkesi (%36).

Ülkemizde erkeklerde bilgi artışı (kadınlarda %54’e karşı %40), yaş ilerledikçe (65 yaş üstü %62, 35 yaş altı %39), CABA’da (%59’a karşı %46 iç ve dış) artmaktadır. GBA’da %41) ve daha yüksek sosyoekonomik düzeyde (yüksek sektörlerde %75, orta sektörlerde %48 ve düşük sektörlerde %37).

Ancak her ne kadar KSS konusundaki bilgi birikimi artıyor olsa da, dünyada amacına dair şüpheler ve şirketlerin bu alanda yeterli çalışma yapmadığı yönünde genel bir kanı var ve bu görüş ülkemizde daha da belirgin.

En az kritik olanlar arasında Malezya, Hindistan, Yunanistan, Hong Kong ve Hollanda, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri yer alıyor. Küresel düzeyde, katılımcıların %25’i çoğu şirketin KSS’yi hiç umursamadığını ve yalnızca işe odaklandıklarını düşünüyor (bu rakam Arjantin’de %34’e çıkıyor). Dünya çapında %42’si şirketlerin KSS’yi ciddiye almadığına ve yaptıkları eylemlerin yalnızca imaj amaçlı olduğuna inanıyor (Arjantin’de %41). Yalnızca %16’sı şirketlerin KSS ve sürdürülebilirliği ciddi şekilde ele aldığına inanıyor (Arjantin’de %8).

Bu veriler ülkemizde şirketlerin KSS taahhüdü konusunda daha şüpheci bir görüş olduğunu gösteriyor ve trendleri analiz ettiğimizde görüş ayrılığının son iki yılda arttığını gördüğümüzde bu durum daha da vahimleşiyor.

Bu paradoksal bir durumu ortaya koyuyor. Bir yandan, gördüğümüz gibi, genel olarak şirketlere olan güven arttı ama aynı zamanda sosyal ve çevresel dayanışma eylemleri açısından onlardan daha fazla talep isteniyor ki bu da değerlendirmenin iyi olmadığı bir boyut.

Şüphesiz şirketlerin daha fazlasını yapması ve KSS’ye odaklanması bekleniyor, ancak yaptıkları işin iletişimini sadece kendi ekipleri ve çalışanlarıyla değil, aynı zamanda faaliyet gösterdikleri toplulukla da geliştirmeleri gerekiyor.

Çalışmalarımızda KSS programlarını ve eylemlerini bilen ve bunlara daha yakın olan görüşmeciler arasında imajın geliştiğini tespit ettik. Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve toplum, şirketlerin toplumsal amaçlara olan bağlılığına değer verir. Şirketlerde bu tür eylemlerin daha fazla teşvik edilmesi ve onların da eylemlerini raporlamaları önemli. Bu hem kendilerinin hem de tüm toplumun yararına olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir